Al meer dan 285.000 dieren op www.dierenasiels.com
@St_Dierenasiels volgen


Zoek bij alle dierenasiels in NL en Vlaanderen bij
www.dierenasiels.com

zoek op diersoort
zoek hond zoek kat zoek konijn
zoek overig

Dierenasiel Uden Langzitters logo kittens kittens

doelstelling

103
deelnemers
op
ASIELS.NL

op plaatsnaam
of per provincie
met routebeschrijving
openingstijden en
deel met electronisch
visitekaartje

 23
deelnemers
op
ASIELS.BE

op plaatsnaam
of per provincie
met routebeschrijving
openingstijden en
deel met electronisch
visitekaartje

 


Gevonden dieren in asiels

Gevonden dieren worden n Naar het asiel gebracht. Na 14 dagen mogen ze worden herplaatst
zoek op www.dierenasiels.com bij zoek hond ,zoek kat, zoek overig naar gevonden dieren in asiels

zoek voor Nederland ook via Amivedi en Animal Alert
zoek voor België bij Binnenbeest

buitenlandse honden
wij krijgen regelmatig vragen over buitenlandse honden
In principe staan die op enkele uitzonderingen na niet op dierenasiels.com omdat dierenasiels.com is opgericht voor de asiels in NL en Vlaanderen en hun dieren.

Veel Nederlandse instellingen die zich bezig houden met buitenlandse honden zijn aangesloten bij
stray animal foundation platform
(zwerfierenconferentie NL)
http://www.stray-afp.org/nl/aangeslotenstichtingen/

NB Uiteraard kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor de informatie op deze site of de ((activiteiten van de) instellingen daarop genoemd.

 


.
De Stichting Dierenasiels en Internet is een onafhankelijke Algemeen Nut beogende instelling (ANBI) die niet gesubsidieerd wordt of bijdragen ontvangt van de Landelijke Dierenbescherming Voor haar werk is de Stichting is afhankelijk van bijdragen in de onkosten door een aantal van de deelnemende asiels en van giften.
U kunt ons steunen door een gift over te maken op
bankrekeningummer 7353221 of IBANNUMMER NL69 INGB 0007 3532 21 ten name van de Stichting Dierenasiels en Internet te Amsterdam
Dit kan ook on-line via IDEAL

top
home

Disclaimer
© all rights reserved: Script Intke Voorham. Niets van deze websites mag worden overgenomen voor publicatie, schriftelijk, op internet op op welke manier dan ook, zonder vooraf schriftelijke toestemming. Contact via de Stichting Dierenasiels en Internet. De Stichting Dierenasiels en Internet is niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie, gegevens over de dieren. Dit valt onder de verantwoording van de deelnemende asiels, die de Stichting Dierenasiels en Internet hiervoor door hun deelname moeten vrijwaren . Evenmin is de Stichting Dierenasiels en Internet aansprakelijk voor onjuiste interpretatie van gegevens op de site. Aan de websites van de Stichting Dierenasiels en Internet kunnen geen formele rechten worden ontleend. Stichting Dierenasiels en Internet te Amsterdam Kvk-nr 341 493 09

 

 

.